top of page
IMG_1123.jpeg

                                                             HALI SAHA KUMU

Halı saha kumu için silis kumları yıkanıp, kurutulduktan sonra elenerek 0,500-1 mm aralığa getirilir. 50 kg’lık torbalarda ambalajlanarak satışa sunulur. Halı sahalarda m2 de yaklaşık 30 kg silis kumuna ihtiyaç vardır.   Yağan yağmur sularının hızlı bir şekilde sahadan deşarz edilmesi için Halı saha kumunda elek analizi önemlidir.


NİZAMİ ÖLÇÜLERDEKİ HALI SAHALAR İÇİN ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 ) Futbol sahası projeye uygun olarak yerleşim planına göre Nivo, Mira v.b. kullanılarak işaretlenir.

2) Proje'ye uygun olarak gerekli hafriyat çalışmaları yapılır.

3) Sahanın üst kotu + 25 cm olacak şekilde ayarlanır. Ayrıca içten dışa doğru saha kenarlarına dört tarafta %0.8 eğimli +/- 2 cm kot toleransı ileaplikasyonu yapılır. Tesviyenin tamamlanmasından sonra zemin silindir ile sıkıştırılır.

4) Drenaj çukurları balıksırtı şeklinde iç kanallar orta çizginden kenarlara doğru %1 eğim, çevre kanallar %0,5 eğimle açılır.

5) Ana kanallar taban genişliği 60 cm üst genişliği 70 cm olacak şekilde drenaj suyu toplama rogarlarına bağlanır.

6) Açılan kanalların içerişinde 5 cm kalınlığında 1-7mm dişli dere kumu serilerek sıkıştırılır. Kanallara Q 100 mm delikli drenfleks drenaj boruları döşenerek çevre kanalları ile bağlantı yapılır. Boruların üstleri 4 no lu mıcır (30-40mm) ile kanal seviyesine kadar doldurulur.

7) Kanalları kapatılmış zemine 20 cm yüksekliğinde 3 no lu mıcır (20mm-30mm) proje kotlarına uygun olarak ekskavatör kepçesi ile serilir.

8) Serilen malzeme çift tandemli silindirle vibrasyon yapılmadan enine ve boyuna sıkıştırılır. Sahanın bombesinin bozulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

9)  Serilen mıcırın üzerine 1-2 nolu kırma taş (10mm-20mm) tozsuz mıcır zemin kotları ölçülerek ve orta bombe kontrol edilerek serilip tekrar  silindir marifeti ile sıkıştırılır. 

bottom of page